ТД "ВЕГ Плюс" ЕООД функционира от 2004 г. Ние разполагаме с необходимото оборудване за извършване на посочените дейности.

Качествена работа на конкурентни цени в поставените от Вас срокове.

 

 

Партньори:

"ДАН-92" ЕООД

"Гради" ЕООД

"Строй инжинеринг" ООД

"БИЛС" ООД

"Вегатекс" ЕООД

"Термоизол" ООД